พืชศึกษาถั่วเขียว

รูปภาพ

1. ชื่อ ถั่วเขียว

2. ชื่ออื่น ถั่วจิม ถั่วดำเม็ดเล็ก ถั่วทอง ถั่วมุม

3. ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaseolus aureus Roxb.

4. วงศ์ LEGUMINOSAE

5. ชื่อสามัญ Mung bean , Mungo , Mongo bean , Green bean

6. แหล่งที่พบ พบทั่วไปทุกภาค

7. ประเภทไม้ ไม้ล้มลุก

8. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนอายุประมาณ 1 ปี ลำต้นมีขนเป็นสีน้ำตาลและแตกกิ่งก้านสาขา

ใบ ใบรวมประกอบด้วยใบย่อยประมาณ 3 ใบ ฐานใบนั้นจะกว้างตรงปลายใบจะแหลม

ดอก ดอกสีเหลือง

ผล ผลเป็นฝักมีขนเป็นสีน้ำตาลอยู่ทั่วฝัก ฝักยาวประมาณ 6-10 ซม. เมล็ดสีเขียวหรือสีเหลือง

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s