0

ประวัติส่วนตัว

Image

ชื่อ: นาย ขจรยศ นามสกุล พิศมัย

ชื่อเล่น:  ก๊อต

วัน เดือน ปี เกิด:วันจันทร์ที่ 26  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

อายุ:17ปี   สถานที่เกิด :โรงพยาบาลรามาธิบดี   กรุ๊ปเลือด :B

น้ำหนัก:62 กรัม  ส่วนสูง:167เซนติเมตร

เชื้อชาติ :ไทย สัญชาติ:ไทย  ศาสนา:พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน :66/90  เคหะชุมชนหลักสี่  ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10210

ปัจจุบันเรียนอยู่:โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

Advertisements